Pricelist

Pacienta iemaksas apmērs

 

4.pielikums         
Ministru kabineta         
2013.gada 17.decembra         
noteikumiem Nr.1529         


 Pacienta iemaksas un līdzmaksājuma apmērs
 

 Numurs       Veselības aprūpes pakalpojumi Cena EUR
1. Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu* 1.42
2. Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu (izņemot sporta ārsta apmeklējumu, lai veiktu profilaktisko pārbaudi)* 4.27
3. Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) 7.11
4. Par ģimenes ārsta mājas vizīti 2.85
5. Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu:
  5.1. slimnīcās 13.52
  5.2. valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās 7.11
  5.3. par ārstēšanos ar onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: C00-C97, D00-D09, D37-D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10-F19) 7.11
6. Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:
  6.1. datortomogrāfiskie izmeklējumi:
    6.1.1. izmeklējums bez kontrastvielas 14.23
   6.1.2. izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā: 21.34
     6.1.2.1. par izmeklējumu 14.23
     6.1.2.2. par intravenozo kontrastvielu 7.11
  6.2. kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi
    6.2.1. izmeklējums bez kontrastvielas 28.46
   6.2.2. izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā: 35.57
      6.2.2.1. par izmeklējumu 28.46
      6.2.2.2. par intravenozo kontrastvielu 7.11
7. Par intravenozo kontrastvielu
  7.1. elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi 1.42
  7.2.

sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi

galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi

neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi

funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi;

ultrasonogrāfiskie izmeklējumi;

radionuklīdā diagnostika

4.27
  7.3. endoskopiskie izmeklējumi 7.11
  7.4. rentgenoloģiskie izmeklējumi
   7.4.1. izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā, rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa zarnu trakta kontrastvielu) 2.85
   7.4.2. izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā: 9.96
     7.4.2.1. par izmeklējumu 2.85
     7.4.2.2. par intravenozo kontrastvielu 7.11
  7.5. datortomogrāfiskie izmeklējumi:
   7.5.1. izmeklējums bez kontrastvielas 14.23
   7.5.2. izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā: 21.34
     7.5.2.1. par izmeklējumu 14.23
     7.5.2.2. par intravenozo kontrastvielu 7.11
  7.6. kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi
   7.6.1. izmeklējums bez kontrastvielas 28.46
   7.6.2 izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā: 35.57
     7.6.2.1. par izmeklējumu 28.46
     7.6.2.2. par intravenozo kontrastvielu 7.11
8. Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju 4.27
9. Par medicīniskās apaugļošanas procedūrām:  
  9.1. intrauterīnā inseminācija 21.34
  9.2. olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai 21.34
  9.3. embrija pārstādīšana 21.34
  9.4. sēklinieku biopsija 21.34
10. Par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām (izņemot no pacienta iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas) 42.69

* Par ambulatoru izmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.

** Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.

*** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa
likuma
52.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu.