News
Ludzas poliklīnikā uzsākti pacēlāja izbūves darbi

SIA „Ludzas Medicīnas centrs” īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu, viena no aktivitātēm ir ārējā pacēlāja izbūve poliklīnikas ēkai, lai no pirmā uz otro stāvu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošinātu piekļuvi ēkā strādājošām ārstu praksēm.

Līdz šim cilvēkiem ratiņkrēslos nebija iespējas Ludzas poliklīnikā apmeklēt zobu ārstu, higiēnistu, acu ārstu, ginekologu un neirologu, jo netika nodrošinātas piekļuves iespējas uz otro stāvu. Darbi ir uzsākti, pacēlājs šahtā tiks izbūvēts ēkas ārpusē, bet ieeja pacēlājā tiks nodrošināta no ēkas iekšpuses.

Būvniecību objektā veic SIA „LatEko Būve” saskaņā ar IK „LG Pluss” izstrādāto būvprojektu. Būvuzraudzību nodrošina IK “Artavi” būvuzraugs Viktors Tarasovs. Darbus plānots pabeigt līdz oktobra mēnesim.


Būvdarbi tiks organizēti tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu poliklīnikas darba ierasto dienas ritmu. Atvainojamies par īslaicīgi radītām neērtībām un aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem.

 

Projekts “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA “Ludzas medicīnas centrs” attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”(Nr.9.3.2.0/18/I/013) tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru 3. kārta” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Projektu vadītāja

Ilona Mekša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


image