News
Ergoterapeits

     Cilvēki ikdienā veic dažādas darbības: ēd, mazgājas, meklē informāciju ar datoru, dodas ciemos u.c. Daudzas no tām persona veic automātiski, nedomājot, kādi apstākļi tās nodrošina. Taču var pienākt brīdis, kad slimības vai traumas dēļ kādu no ierastajām nodarbēm (vai varbūt pat visas) cilvēks nespēj veikt. Ir gadījumi, kad prasmes attīstās lēnāk iedzimtu veselības traucējumu dēļ. Tad padomdevējs, kā atgūt spējas atkal veikt ikdienas nodarbes vai kā apgūt jaunas prasmes, var kļūt ergoterapeits.

     Ergoterapija ir veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām nodarbēm un kuras galvenais uzdevums ir veicināt indivīda dalību ikdienas dzīves nodarbēs, veicināt veselību un labklājību visos dzīves aspektos.

    Ergoterapija sevī ietver novērtēšanu, ārstēšanu un sadarbību ar pacientu, viņa ģimeni, draugiem un aprūpētājiem, kā arī ergoterapeits sadarbojas ar citiem rehabilitācijas speciālistiem.

     Uzsākot darbu ar pacientu, ergoterapeits novērtē personas spēju veikt ikdienas nodarbes, fiziskās, izziņas un sazināšanās prasmes, kā arī iegūst informāciju par fizisko un sociālo vidi.

     Ergoterapeita galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs.

    Ergoterapeits savā darbā izmanto nodarbes, kuras ir nozīmīgas un svarīgas pacientam – to mērķis ir kavēt slimības progresēšanu, invaliditātes attīstīšanos un veicināt indivīda neatkarību ikdienas nodarbēs. Ergoterapeits palīdz cilvēkam adaptēties jauniem apstākļiem, mazinot vai novēršot vides šķēršļus. Ergoterapeiti apmāca pacientus lietot tehniskos palīglīdzekļus ikdienas aktivitātēs, pielāgo tos.

     Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, pēc pārciesta insulta, ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, psihiskām saslimšanām, vai cilvēki, kuriem nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas principu pielietošanu darba vidē vai mājas ikdienas dzīves nodarbju veikšanas laikā.

     Ergoterapeits strādā ar pacientiem visās vecuma grupās – ar zīdaiņiem un pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī ar gados veciem cilvēkiem.

     Nosūtījumu uz 5 valsts apmaksātām nodarbībām ar ergoterapeitu var saņemt no ģimenes ārsta vai citiem speciālistiem. Ir pieejams arī maksas pakalpojums. Ja pacientam ir nepieciešamas vairāk kā 5 nodarbības, tad ir nepieciešams vērsties pie ārsta rehabilitologa.

     Pieraksts pie ergoterapeita SIA “Ludzas medicīnas centrā” pa tālruni +371 22014630 darba dienās no plkst. 09:00 līdz 13:00.


image