Iepirkumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu un pārejas noteikumu 9. punktu SIA "Ludzas medicīnas centrs" pircēja profils, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Šajā profilā tiek ievietota informācija par SIA „Ludzas medicīnas centrs” plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

04.04.2019.

SIA "Ludzas medicīnas centrs", reģ. Nr.40003258973, Raiņa iela 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 izsludina iepirkumu "Ārējā pacēlāja izbūve poliklīnikas ēkai 18.Novembra ielā 17, Ludzā" ID Nr.LMC 2019/4, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA "Ludzas medicīnas centrs" Raiņa ielā 43, Ludza

Nolikums ar pielikumiem

Būvprojekts (daļa nr.1)

Būvprojekts (daļa nr.2)

Būvdarbu apjomi

Pieņemtais lēmums

SIA "Ludzas medicīnas centrs", reģ. Nr.40003258973, Raiņa iela 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 izsludina iepirkumu "Ārējā pacēlāja izbūve poliklīnikas ēkai 18.Novembra ielā 17, Ludzā" ID Nr.LMC 2019/3, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA "Ludzas medicīnas centrs" Raiņa ielā 43, Ludza

Nolikums ar pielikumiem

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

pamatojums: kļūdas tehniskajā specifikācijā

17.01.2019.

SIA "Ludzas medicīnas centrs", reģ. Nr.40003258973, Raiņa iela 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 izsludina iepirkumu "Malkas piegāde SIA "Ludzas medicīnas centrs" vajzdzībām" ID Nr.LMC 2019/1, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursa apakšsistēmā www.eis.gov.lv

Nolikums ar pielikumiem 

20.12.2018.

SIA "Ludzas medicīnas centrs", reģ. Nr.40003258973, Raiņa iela 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 izsludina iepirkumu "Malkas piegāde SIA "Ludzas medicīnas centrs" vajzdzībām" ID Nr.LMC 2018/5, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim darbdienās no 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, līdz 2019. gada 14.janvārim, plkst.09:00, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701.

NOLIKUMS un pielikumi

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

pamatojums: iepirkumam ir izvēlēta nepareiza iepirkuma procedūra