Rekvizīti

SIA „Ludzas medicīnas centrs”
Reģistrācijas Nr.: 40003258973
AS „Citadele banka”
PARXLV22
Norēķinu konts: LV04PARX0002445600005
Adrese: Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Tālr.: 657 07090
Fakss: 657 81110
e-pasts: rs.ludza@inbox.lv; info@ludzahospital.lv