Rekvizīti

SIA „Ludzas medicīnas centrs”
Reģistrācijas Nr.: 40003258973
AS „Citadele banka”
PARXLV22
Norēķinu konts: LV04PARX0002445600005
Adrese: Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Tālr.: 657 07090
e-pasts: info@ludzahospital.lv