Jaunumi
PIE POLIKLĪNIKAS ĒKAS IERĪKOTS PACĒLĀJS CILVĒKIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM!

SIA “Ludzas medicīnas centrs”  īstenotā ERAF līdzfinansētā projekta mērķis un projektā plānotās aktivitātes ir tiešā veidā vērstas uz horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu, tāpēc projekta ietvaros ir veikta virkne pasākumu, lai nodrošinātu infrastruktūras sakārtošanu un vides pieejamības nodrošināšanu, iegādāti gan mobilie pacēlāji, tie ir paredzēti lietošanai ikdienas situācijās aprūpes nodaļā: pacienta pārcelšanai no gultas ratiņkrēslā, no ratiņkrēsla gultā, ratiņkrēsls, kā arī ārējais pacēlājs nokļūšanai Ludzas poliklīnikas ēkas otrajā stāvā. Līdz ar to, pašlaik personām ar funkcionālajiem traucējumiem ir iespējams apmeklēt oftalmologu, zobārstu, ginekologu, neirologu un citus speciālistus, kuri strādā Ludzas poliklīnikas 2.stāvā. 

Apmeklētāju ievērībai uz pacēlāja durvīm ir uzlīmēta piktogramma, kura norāda, ka tas ir pieejams un lietojams personām ar funkcionāliem traucējumiem, ne tikai cilvēkiem ar invalīdu ratiņiem, bet ikvienam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, bet tikai SIA “Ludzas medicīnas centrs” personāla pavadībā. Tas nozīmē, ja Jums ir nepieciešams nokļūt pie speciālistiem 2.stāvā par to ir jāinformē reģistratūras darbinieki, kuri uzrauga pacēlāja darbību un ir apmācīti ar to darboties. Dažās minūtēs pacēlājs uzved no pirmā stāva uz otro stāvu, un arī nogādā atpakaļ uz pirmo. 

Projekts “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA “Ludzas medicīnas centrs” attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”(Nr.9.3.2.0/18/I/013) tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru 3. kārta” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Projektu vadītāja

Ilona Mekša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


image