Jaunumi
Tiks apmaksāti rehabilitācijas pakalpojumi personām ar pārslimotu laboratoriski apstiprinātu Covid-19 infekciju.

     Nacionālais veselības dienests informē, ka sākot ar 2021.gada 01.jūliju medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, kas sniegti personām ar pārslimotu laboratoriski apstiprinātu Covid-19 infekciju, tiks apmaksāti papildus līgumā noteiktajai plānotajai summai ambulatorās medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumam.

     Minētos pakalpojumus ārstniecības iestādes sniedz tiem pacientiem, kuriem izpildās visi trīs kritēriji:

  1. pēc pārslimotas Covid-19 slimības radušies vai pasliktinājušies viegli, vienā funkcionēšanas līmenī (atbilstoši SFK) funkcionēšanas traucējumi, kas ierobežo personas darba spējas vai spējas veikt ikdienas aktivitātes, bet neietekmē personas pašaprūpi;
  2. pacientam ir vismaz viens no sekojošiem simptomiem:

           - viegla elpošanas mazspējas pakāpe;

           - viegla līdz mērena kardiovaskulāra mazspēja;

           - neiroloģiski bojājumi;

           - muskuloskeletālie simptomi;

           - citas klīniskas izpausmes;

  1. pacientam nav nepieciešama 24 stundu medicīniskā uzraudzība un skābekļa atbalsts.

Nacionālais veselības dienests apmaksās ambulatoro medicīnisko rehabilitāciju pēc pārslimotas Covid-19 infekcijas atbilstoši faktiski sniegto pakalpojumu apjomam un tarifam ambulatorajai rehabilitācijai 2021.gadam.

 


image