Jaunumi
Rehabilitācija pacientiem pēc Covid-19 infekcijas

Pacientiem, kuri ir izslimojuši laboratoriski apstiprinātu Covid-19 infekciju (anamnēzē diagnoze “U07.1. - Covid-19, ja vīruss identificēts” atbilstoši Starptautiskajai slimību un veselības problēmu klasifikācijai SSK10), ir iespēja saņemt ambulatoro medicīnisko rehabilitāciju un medicīnisko rehabilitāciju dienas stacionārā.

Ģimenes ārsts, ārsts-speciālists vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts uz ambulatoro medicīnisko rehabilitāciju var nosūtīt pacientus, kuriem izpildās visi trīs kritēriji:

  1. pēc pārslimotas Covid-19 slimības radušies vai pasliktinājušies viegli, vienā funkcionēšanas līmenī (atbilstoši SFK) funkcionēšanas traucējumi, kas ierobežo personas darba spējas vai spējas veikt ikdienas aktivitātes, bet neietekmē personas pašaprūpi;
  2. pacientam ir vismaz viens no sekojošiem simptomiem:
  1. viegla elpošanas mazspējas pakāpe;
  2. viegla līdz mērena kardiovaskulāra mazspēja;
  3. neiroloģiski bojājumi;
  4. muskuloskeletālie simptomi;
  5. citas klīniskas izpausmes;
 1. pacientam nav nepieciešama 24 stundu medicīniskā uzraudzība un skābekļa atbalsts.

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts uz medicīnisko rehabilitāciju dienas stacionārā var nosūtīt pacientus, kuriem izpildās visi pieci kritēriji:

 1. pēc pārslimotas Covid-19 slimības radušies vai pasliktinājušies pacientam ir vidēji smagi, kompleksi funkcionēšanas traucējumi (vismaz divos funkcionēšanas veidos atbilstoši Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijai), kas ierobežo personas darba spējas vai spējas veikt ikdienas aktivitātes, mobilitāti, bet būtiski neietekmē personas pašaprūpi;
 2. pacientam ir nepieciešams rehabilitācijas kurss multiprofesionālas rehabilitācijas komandas uzraudzībā;
 3. pacients ir spējīgs iesaistīties un ir motivēts vismaz 2 stundu intensīvai vai vidēji intensīvai terapijai;
 4. pacientam ir vismaz viens no sekojošiem simptomiem:

4.1. viegla /vidēja elpošanas mazspējas pakāpe;

4.2. viegla līdz mērena kardiovaskulāra mazspēja;

4.3. neiroloģiski bojājumi;

4.4. muskuloskeletālie simptomi;

4.5. citas klīniskas izpausmes.

 1. pacientam nav nepieciešama 24 stundu medicīniskā uzraudzība un var būt nepieciešams skābekļa atbalsts pie fiziskas slodzes.

image