Jaunumi
Projekts SIA “Ludzas medicīnas centrs” infrastruktūras uzlabošanai

 

 

 

Projekta nosaukums

“Infrastruktūras uzlabošana SIA “Ludzas medicīnas centrs” ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai”

Identifikācijas numurs

4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/036

Fonds

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonds

Īstenošanas vieta

SIA “Ludzas medicīnas centrs” slimnīcas ēkas korpuss un poliklīnikas ēka

Īstenošanas laiks

2024.gada 11. janvāris līdz 2024.gada 31.decembrim

Mērķis

Uzlabot SIA "Ludzas medicīnas centrs" infrastruktūru, nodrošinot visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu sniegšanu, lai mazinātu infekciju slimību izplatību un veicinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu.

Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros plānots:

  • iegādāties medicīniskās tehnoloģijas, aprīkojumu un iekārtas: aprūpes nodaļai, funkcionālās diagnostikas kabinetam, diagnostikas nodaļai, rehabilitācijas nodaļai, fizikālās terapijas, ginekologa kabinetam, pneimonologa, otorinolaringologa kabinetam un dienas stacionāram.
  • nomainīt ārdurvis uz automātiski atveramām, uzlabojot fiziskās vides piekļūstamību.
  • slimnīcas ēkā pacientu uzturēšanas telpās uzlabot un pilnveidot ventilācijas sistēmu, nomainot sterilos hepafiltrus.

Rezultatīvie rādītāji

  • viens sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzējs, kuram ir uzlabota infrastruktūra vienā ārstniecības iestādē.

Projekta budžets

 271 400.00 EUR

AF finansējums

 180 757.00 EUR

Valsts budžeta finansējums

  37 958.97 EUR

Kontaktinformācija

Ilona Mekša (SIA “Ludzas medicīnas centrs” projekta vadītāja; tālrunis: 29593757; ilona.meksa@ludzahospital.lv)

Projekta publicitāte


image