Pacienta iemaksas apmērs
1.Par ģimenes ārsta prakses ambulatoru apmeklējumu 2
1.1 personai līdz 65 gadu vecumam 2,00
1.2 personai no 65 gadu vecuma 1,00
2. Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu 2 4,00
3. Par ģimenes ārsta mājas vizīti 2,85
4. Par ārstēšanos dienas stacionārā 4,5 7,00
4.2. vienreizējs līdzmaksājums, saņemot invazīvās kardioloģijas, invazīvās radioloģijas un ķirurģiskos pakalpojumus dienas stacionārā 7,00
5. Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu  
5.1. par ārstēšanos stacionārās ārstniecības iestādēs 10,00
5.2. par ārstēšanos aprūpes, tai skaitā hronisko pacientu aprūpes, nodaļās vai gultās 7,00
5.3. par ārstēšanos no onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnozes kodi atbilstoši SSK-10: C00-C97, D00-D09, D37-D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10-F19) 7,00
5.4. par ārstēšanos šo noteikumu 6. pielikuma 2.20. apakšpunktā noteiktajās rehabilitācijas profila gultās 5,00
6. Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem
6.1. datortomogrāfiskie izmeklējumi:
6.1.1. izmeklējums bez kontrastvielas 14,00
6.1.2. izmeklējums ar kontrastvielu 3, tai skaitā: 21,00
6.1.2.1. par izmeklējumu 14,00
6.1.2.2. par intravenozo kontrastvielu 7,00
6.2. kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:
6.2.1. izmeklējums bez kontrastvielas 28,00
6.2.2. izmeklējums ar kontrastvielu3, tai skaitā: 35,00
6.2.2.1. par izmeklējumu 28
6.2.2.2. par intravenozo kontrastvielu 7,00
7. Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem
7.1. elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi 2,00
7.2. sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi 4,00
7.3. galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi 4,00
7.4. neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi 4,00
7.5. funkcionālie kuņģa-zarnu trakta izmeklējumi 4,00
7.6. radionuklīdā diagnostika 4,00
7.7. ultrasonogrāfiskie izmeklējumi 4,00
7.8. endoskopiskie izmeklējumi 7,00
7.9. rentgenoloģiskie izmeklējumi:
7.9.1. izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa-zarnu trakta kontrastvielu) 3,00
7.9.2. izmeklējums ar kontrastvielu 3, tai skaitā: 10,00
7.9.2.1. par izmeklējumu 3,00
7.9.2.2. par intravenozo kontrastvielu 7,00
7.10. datortomogrāfiskie izmeklējumi:
7.10.1. izmeklējums bez kontrastvielas 14,00
7.10.2. izmeklējums ar kontrastvielu 3, tai skaitā: 21,00
7.10.2.1. par izmeklējumu 14,00
7.10.2.2. par intravenozo kontrastvielu 7,00
7.11. kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:
7.11.1. izmeklējums bez kontrastvielas 28,00
7.11.2. izmeklējums ar kontrastvielu, 3 tai skaitā: 35,00
7.11.2.1. par izmeklējumu 28,00
7.11.2.2. par intravenozo kontrastvielu 7,00
8. Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju 4,00
9. Par medicīniskās apaugļošanas procedūrām
9.1. olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai 21,00
9.2. embrija pārstādīšana 21,00
9.3. sēklinieku biopsija 21,00

 

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 3. un 4. punktu.

2 Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta attālināti sniegta konsultācija (piemēram, pa tālruni, videoformātā), laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra. Līdzmaksājumu par ģimenes ārsta prakses apmeklējumu iekasē vienu reizi dienā.

3 Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta līdzmaksājumu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.

4 Saņemot zobārstniecības pakalpojumus vispārējā anestēzijā dienas stacionārā, pacienta līdzmaksājums tiek segts no valsts budžeta līdzekļiem un ir iekļauts pakalpojuma tarifā.

5 Saņemot medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus dienas stacionārā, pacienta līdzmaksājums piemērojams atbilstoši šā pielikuma 9. punkta nosacījumiem.