Iepirkumi

07.09.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu Pārtikas produktu piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām”, ID Nr. LMC 2017/4. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim darba dienās no 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, līdz 2017. gada 28.septembrimplkst. 10:00, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701.

Nolikums LMC 2017/4

PIELIKUMI 

02.10.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 02.10.2017. ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde SIA "Ludzas medicīnas centrs" vajadzībām”, ID Nr. LMC 2017/4.

Nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības par pārtikas produktu piegādi SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām:

1.daļā „Maize un svaigi mīklas izstrādājumi” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS MAIZNĪCA” (reģ. nr. LV46803000065, Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas novads, LV-5701) par piedāvāto līgumcenu 4690,00 EUR (četri tūkstoši seši simti deviņdesmit euro 00 centi) bez PVN;

2.daļā „Piens un piena produkti” piešķirt līguma slēgšanas tiesības akciju sabiedrībai „Latgales piens” (reģ. Nr. 41503028291, Muitas iela 3-p, Daugavpils, LV-5403) par piedāvāto līgumcenu 8184,60 EUR (astoņi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro 60 centi) bez PVN;

3.daļā „Putnu gaļa” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ARIOLS” (reģ. nr. LV40002013387, Rūpniecības iela 14a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701) par piedāvāto līgumcenu 1647,50 EUR (viens tūkstotis seši simti četrdesmit septiņi euro 50 centi) bez PVN;

4.daļā „Gaļas produkti” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ŽABO” (reģ. nr. 41503017194, c. Papušina, Kalkūnes pag., Daugavpils novads, LV-5449) par piedāvāto līgumcenu 1610,40 EUR (viens tūkstotis seši simti desmit euro 50 centi) bez PVN;

5.daļā „Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai paredzētās zivis, zivju produkti” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MARIJAS CENTRS” (reģ. nr. 42403007447, Varoņu 27b, Rēzekne, LV-4600) par piedāvāto līgumcenu 1331,00 EUR (viens tūkstotis trīssimti trīsdesmit viens euro 00 centi) bez PVN;

6.daļā „Kartupeļi” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MARIJAS CENTRS” (reģ. nr. 42403007447, Varoņu 27b, Rēzekne, LV-4600) par piedāvāto līgumcenu 2320,00 EUR (divi tūkstoši trīssimti divdesmit euro 00 centi) bez PVN;

7.daļā „Augļi un dārzeņi” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MARIJAS CENTRS” (reģ. nr. 42403007447, Varoņu 27b, Rēzekne, LV-4600) par piedāvāto līgumcenu 3218,50 EUR (trīs tūkstoši divi simti astoņpadsmit euro 50 centi) bez PVN;

8.daļā „Dzīvnieku un augu tauki, augu eļļa” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MARIJAS CENTRS” (reģ. nr. 42403007447, Varoņu 27b, Rēzekne, LV-4600) par piedāvāto līgumcenu 469,70 EUR (četri simti sešdesmit deviņi euro 70 centi) bez PVN.

Paziņojums_par_pieņemto_lēmumu

01.06.2017.

Paziņojums par iepirkumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu „Malkas piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām”, ID Nr. LMC 2017/3. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 16.jūnijam, pulksten 10:00

Nolikums LMC 2017/3

27.06.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma „Malkas piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. LMC 2017/3 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ERA-M” (reģ. nr. 42403021436, Juridiskā adrese: „Barauški”, Baravuški, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, LV-5730) par piedāvāto līgumcenu 37000,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši euro 00 centi) bez PVN

PAZIŅOJUMS

Līgums 

 

27.02.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE”, ID Nr. LMC 2017/2. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu.

Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim darba dienās no 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, līdz 2017. gada 10.martamplkst. 10:00, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701.

Nolikums LMC 2017/2

13.04.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 13.04.2017. ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde”, ID Nr. LMC 2017/2.

Nolemts slēgt līgumu par pārtikas produktu piegādi ar:

1.daļāCūkgaļa, liellopu gaļapiešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BAJARDS” (Reģ. nr.LV40103308414, Skolas iela 61-43, Jūrmala, LV-2016) par piedāvāto līgumcenu 6424,00 EUR (seši tūkstoši četri simti divdesmit četri euro 00 centi) bez PVN;

 2.daļāPutraimi, graudu produkti, pārstrādāti pākšaugipiešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LANEKSS” (Reģ. nr. LV40003570733, Stūres 7-7, Rīga, LV-1055) par piedāvāto līgumcenu 5305,40 EUR (pieci tūkstoši trīs simti pieci euro 40 centi) bez PVN;

3.daļā „Olas” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LANEKSS” (Reģ. nr. LV40003570733, Stūres 7-7, Rīga, LV-1055) par piedāvāto līgumcenu 840,00 EUR (astoņi simti četrdesmit euro 00 centi) bez PVN;

4.daļāDažādi pārtikas produkti, bakaleja, garšvielas un piedevaspiešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LANEKSS” (Reģ. nr. LV40003570733, Stūres 7-7, Rīga, LV-1055) par piedāvāto līgumcenu 4214,85 EUR (četri tūkstoši divi simti četrpadsmit euro 85 centi) bez PVN.

Paziņojums_par_pieņemto_lēmumu

Pielikums

Lanekss_līgums

Bajards_līgums

23.02.2017.

Paziņojums par iepirkumu

  SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina atklātu konkursu Laboratorijas reaģentu piegāde” ID Nr. LMC 2017/1, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Atklāta konkursa nolikums

02.03.2017.

Jautājumi un atbildes

21.03.2017.

PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS

23.03.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 22.03.2017. ir pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā Laboratorijas reaģentu piegāde, ID Nr. LMC 2017/1.
Nolemts slēgt līgumus par laboratorijas reaģentu piegādi ar  Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle (Reģ. Nr. 40103906527, Biroju iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-1053) un SIA „MEDILINK”(Reģ. Nr. 40003996045, Ulbrokas iela 46, k-1, Rīga, LV-1021) ar kopējo līgumcenu bez PVN 67561,45 EUR.

ZIŅOJUMS

Līgums_Medilink

Līgums_Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle

14.11.2016.

Paziņojums par iepirkumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina atklātu konkursu „Medikamentu piegāde”, ID Nr. LMC 2016/5, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

NOLIKUMS_LMC_2016_

PIELIKUMS_NR._2

 

05.01.2017.

Atvēršanas protokols un 1.pielikums

Piedāvātās cenas - 2.pielikums 

 

23.01.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 18.01.2017. ir pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Medikamentu piegāde”, ID Nr. LMC 2016/5.

Nolemts izbeigt atklāta konkursa „Medikamentu piegāde ” 122. pozīciju „Chloramphenicolum”, 167. pozīciju „Immunoglobulinum humanum anti-D”, 204. pozīciju „Paracetamolum” un 258. pozīciju „Iohexolum”, bez rezultāta, saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 38.panta pirmo daļu.

Nolemts slegt Vispārīgo vienošanos par medikamentu piegādi ar SIA „MAGNUM MEDICAL” (reģ. Nr. 40003060393, Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021), SIA „BRIZ” (reģ. Nr. 50003027371, Rasas ielā, Rīga, LV-1057), AS „Olainfarm” (reģ. Nr. 40003007246, Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114), SIA „TAMRO” (reģ. Nr. 40003133428, Kleistu iela 24, Rīga, LV-1067), SIA „UNIFARMA” (reģ. Nr. 40003472521, Brīvības gatve 414 k-2, Rīga, LV-1024), SIA „Medelens+” (reģ. Nr. 40003383257, Pildas iela 30-9, Rīga, LV-1082), SIA ORIOLA RĪGA (reģ. nr. LV50003199991, Dzelzavas iela 120M, Rīga, LV-1021), SIA „B. Braun Medical” (reģ. Nr. 40003277955, Ūdeļu iela 16, Rīga, LV-1064), SIA „ELPIS” (reģ. Nr. 40103114438, Ganību dambis 26, Rīga, LV-1005), AS „Recipe Plus” (reģ. Nr. 40003234547, Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004), SIA „Wogen Farm” (Reģ.Nr. 40103487449, Ikšķiles iela 4-1, Ogre, LV-5001 SIA „FARMA BALT APTIEKA” (reģ. Nr. 50003933681, A. Deglava iela 2-1, Rīga, LV-1009), SIA Ražošanas komercfirma „Argos” (Reģ. nr. 40103049068, Vienības gatve 192/3-101, Rīga, LV-1058), Publisko iepirkumu likuma 67.panta piektās daļas 1.punkta noteiktajā kārtībā.

Kopējā līgumcena: 68018,55 EUR bez PVN.

ZIŅOJUMS_LMC_2016_5