Iepirkumi

04.07.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu Profesionālo virtuves iekārtu iepirkums”, ID Nr. LMC 2016/4. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu.

Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim darba dienās no 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, līdz 2016. gada 15.jūlijamplkst. 9:00, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701

Iepirkuma_nolikums

26.07.2016.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 15.06.2015. ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Profesionālo virtuves iekārtu iepirkums, ID Nr. LMC 2016/4.

Nolemts slēgt līgumu par profesionālo virtuves iekārtu  ar SIA „Prolux”, reģ. nr. 40003471371, Smiltnieku iela 2, Mārupe, LV-2167, par piedāvāto līgumcenu 39807,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņi euro 00 centi) bez PVN.

Paziņojums

Iepirkuma līgums

30.06.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE SIA „Ludzas medicīnas centrs” VAJADZĪBĀM”, ID Nr. LMC 2016/2. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu.

Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim darba dienās no 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, līdz 2016. gada 14.jūlijamplkst. 9:00, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701.

Nolikums LMC 2016/2

 

05.09.2016.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 01.09.2016. ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām”, ID Nr. LMC 2016/2.

Nolemts slēgt līgumu par pārtikas produktu piegādi SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām ar:

1.daļā „Maize un svaigi mīklas izstrādājumi” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS MAIZNĪCA” (reģ. nr. 46803000065, Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas novads, LV-5701) par piedāvāto līgumcenu 4690.00 EUR (četri tūkstoši seši simti deviņdesmit euro nulle centi) bez PVN;

2.daļā „Piens un piena produkti” piešķirt līguma slēgšanas tiesības akciju sabiedrībai „Latgales piens” (reģ. Nr. 41503028291, Muitas iela 3-p, Daugavpils, LV-5403) par piedāvāto līgumcenu 5708.70 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti astoņi euro septiņdesmit centi) bez PVN;

3.daļā „Cūkgaļa, liellopu gaļa” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „FOREVERS” (reģ. nr. 40003307535, Granīta iela 9a, Rīga, LV-1057) par piedāvāto līgumcenu 4069.00 EUR (četri tūkstoši sešdesmit deviņi euro nulle centi) bez PVN;

4.daļā „Putnu gaļa” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ARIOLS” (reģ. nr. 40002013387, Rūpniecības iela 14a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701) par piedāvāto līgumcenu 676.50EUR (seši simti septiņdesmit seši euro piecdesmit centi) bez PVN;

5.daļā „Gaļas produkti” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ŽABO” (reģ. nr. 41503017194, c. Papušina, Kalkūnes pag., Daugavpils novads, LV-5449) par piedāvāto līgumcenu 1414.40 EUR (viens tūkstotis četri simti četrpadsmit euro četrdesmit centi) bez PVN;

6.daļā „Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai paredzētās zivis, zivju produkti” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MARIJAS CENTRS” (reģ. nr. 42403007447, Varoņu 27b, Rēzekne, LV-4600) par piedāvāto līgumcenu 1357.75 EUR (viens tūkstotis trīssimti piecdesmit septiņi euro septiņdesmit pieci centi) bez PVN;

7.daļā „Kartupeļi” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kabuleti Fruit” (reģ. nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073) par piedāvāto līgumcenu 1360,00 EUR (viens tūkstotis trīssimti sešdesmit euro nulle centi) bez PVN;

8.daļā „Augļi un dārzeņi” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kabuleti Fruit” (reģ. nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073) par piedāvāto līgumcenu 1664.70 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit četri euro septiņdesmit centi) bez PVN;

9.daļā „Putraimi, graudu produkti, pārstrādāti pākšaugi” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību firma „ANTARIS” (reģ. nr. 41503000412, Vidus iela 32, Daugavpils, LV-5401) par piedāvāto līgumcenu 1908.10 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņi euro desmit centi) bez PVN;

 

10.daļā „Dzīvnieku un augu tauki, augu eļļa” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „FUTURUS FOOD” (reģ. nr. 40003348586, Vienības gatve 26a, Rīga, LV-1004) par piedāvāto līgumcenu 399.50 EUR (trīssimti deviņdesmit deviņi euro piecdesmit centi) bez PVN;

11.daļā „Olas” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību firma „ANTARIS” (reģ. nr. 41503000412, Vidus iela 32, Daugavpils, LV-5401) par piedāvāto līgumcenu 630.00 EUR (seši simti trīsdesmit euro nulle centi) bez PVN;

12.daļā „Dažādi pārtikas produkti, bakaleja, garšvielas un piedevas” piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību firma „ANTARIS” (reģ. nr. 41503000412, Vidus iela 32, Daugavpils, LV-5401) par piedāvāto līgumcenu 2493.70 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs euro septiņdesmit centi) bez PVN.

Paziņojums_par_pieņemto_lēmumu

29.06.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu Profesionālo virtuves iekārtu iepirkums”, ID Nr. LMC 2016/3. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu.

Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim darba dienās no 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, līdz 2016. gada 11.jūlijam, plkst. 9:00, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701

 

Nolikums LMC 2016/3

04.07.2016.

Iepirkums pārtraukts.

Pamatojums: Pārtraukts iepirkums, jo nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma nolikumā.

19.02.2016.

Paziņojums par iepirkumu

  SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina atklātu konkursu Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām” ID Nr. LMC 2016/1, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Atklāta konkursa nolikums

16.03.2016.

Atvēršanas protokols

18.03.2016.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 17.03.2016. ir pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām, ID Nr. LMC 2016/1.

Nolemts slēgt līgumus par laboratorijas reaģentu piegādi SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām ar  Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle (Reģ. Nr. 40103246186, Biroju iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-1053) un SIA „MEDILINK”(Reģ. Nr. 40003996045, Biķernieku iela 121, Rīga, LV-1021) ar kopējo līgumcenu bez PVN 70 642,68 EUR.

ZIŅOJUMS

15.07.2015.

Paziņojums par iepirkumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina atklātu konkursu „Medikamentu piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām”, ID Nr. LMC 2015/4, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

NOLIKUMS_LMC_2015_4

PIELIKUMS_NR._2

10.08.2015.

Atvēršanas protokols un 1.pielikums

Piedāvātās cenas - 2.pielikums 

 

02.09.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 28.08.2015. ir pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Medikamentu piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām”, ID Nr. LMC 2015/4.

Nolemts izbeigt atklāta konkursa „Medikamentu piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām” 150.daļu – „Ampicillinum, Sulbactam” bez rezultāta, saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 38.panta pirmo daļu.

Nolemts slegt Vispārīgo vienošanos par medikamentu piegādi ar AS „Olainfarm” (reģ. Nr. 40003007246, Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114), SIA „MAGNUM MEDICAL” (reģ. Nr. 40003060393, Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021), SIA „BRIZ” (reģ. Nr. 50003027371, Rasas ielā, Rīga, LV-1057), SIA „B.Braun Medical” (reģ. Nr. 40003277955, Ūdeļu iela 16, Rīga, LV-1064), SIA „Medelens+” (reģ. Nr. 40003383257, Pildas iela 30-9, Rīga, LV-1082), SIA „ELPIS” (reģ. Nr. 40103114438, Ganību dambis 26, Rīga, LV-1005), SIA „TAMRO” (reģ. Nr. 40003133428,             Kleistu iela 24, Rīga, LV-1067), SIA „UNIFARMA” (reģ. Nr. 40003472521, Brīvības gatve 414 k-2, Rīga, LV-1024), SIA FARMA BALT APTIEKA „HIPOKRĀTA APTIEKA” (reģ. Nr. 50003933681, Maskavas iela 241, Rīga, LV-1019) un AS „Recipe Plus” (reģ. Nr. 40003234547, Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004), Publisko iepirkumu likuma 67.panta piektās daļas 1.punkta noteiktajā kārtībā.

Kopējā līgumcena: 68324,41 EUR bez PVN.

ZIŅOJUMS_LMC_2015_4

Līgumi