Iepirkumi

27.05.2015.

Paziņojums par iepirkumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu „Malkas piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām”, ID Nr. LMC 2015/3. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu.

Nolikums LMC 2015/3 

(Tehniskā specifikācija un piedāvājuma iesniegšanas termiņš atšķiras no 22.05.2015. izsludinātā iepirkuma!)

15.06.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 15.06.2015. ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām”, ID Nr. LMC 2015/3.

Nolemts slēgt līgumu par malkas piegādi SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām ar SIA „Era-M” (reģ.nr.42403021436, Parku iela 50-7, Ludza, LV-5701) par piedāvāto līgumcenu 39000,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši euro 00 centi) bez PVN.

LĒMUMS

 

22.05.2015.

Paziņojums par iepirkumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu „Malkas piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām”, ID Nr. LMC 2015/2. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu.

Nolikums LMC 2015/2

27.05.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

   SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 27.05.2015. ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas iegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām, ID Nr. LMC 2015/2
 Nolemts pārtraukt iepirkumu „Malkas piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām” (ID Nr. LMC 2015/2), jo nepieciešams precizēt tehnisko specifikāciju.

 

18.05.2015.

Paziņojums par iepirkumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu „Pārtikas produktu piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām”, ID Nr. LMC 2015/1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu.

Nolikums LMC 2015/1

 

05.06.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 04.06.2015. ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām”, ID Nr. LMC 2015/1.

Nolemts slēgt līgumu par pārtikas produktu piegādi SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām ar:

1.daļā „Maize un svaigi mīklas izstrādājumi” piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Ludzas maiznīca” (reģ.nr.46803000065, Dagdas iela 17, Ludza, LV-5701) par piedāvāto līgumcenu 4230,00 EUR (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit euro 00 centi) bez PVN;

2.daļāPiens un piena produktipiešķirt līguma slēgšanas tiesības AS „Latgales piens” (reģ. Nr. 41503028291, Muitas iela 3-p, Daugavpils, LV-5401) par piedāvāto līgumcenu 5812,20 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro 20 centi) bez PVN;

3.daļāCūkgaļa, liellopu gaļapiešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „ŽABO” (reģ. nr. 41503017194, c. Papušina, Kalkūnes pag., Daugavpils novads, LV-5449) par piedāvāto līgumcenu 5178,00 EUR (pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi euro 00 centi) bez PVN;

4.daļā „Putnu gaļa” piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Marijas centrs” (reģ. nr. 42403007447, Varoņu 27b, Rēzekne, LV-4600) par piedāvāto līgumcenu 832,00 EUR (astoņi simti trīsdesmit divi euro 00 centi) bez PVN;

5.daļā „Gaļas produkti” piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „BAJARDS” (reģ. nr.40103308414, Skolas iela 61-43, Jūrmala, LV-2016) par piedāvāto līgumcenu 760,70 EUR (septiņi simti sešdesmit euro 70 centi) bez PVN;

6.daļā „Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai paredzētās zivis, zivju produkti” piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Marijas centrs” (reģ. nr. 42403007447, Varoņu 27b, Rēzekne, LV-4600) par piedāvāto līgumcenu 1116,50 EUR (viens tūkstotis viens simts sešpadsmit euro 50 centi) bez PVN;

7.daļā „Kartupeļi” piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Marijas centrs” (reģ. nr. 42403007447, Varoņu 27b, Rēzekne, LV-4600) par piedāvāto līgumcenu 1470,00 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit euro 00 centi) bez PVN;

8.daļā „Augļi un dārzeņi” piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Marijas centrs” (reģ. nr. 42403007447, Varoņu 27b, Rēzekne, LV-4600) par piedāvāto līgumcenu 1691,95 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit viens euro 95 centi) bez PVN;

9.daļā „Putraimi, graudu produkti, pārstrādāti pākšaugi” piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA firma „ANTARIS” (reģ. nr. 41503000412, Vidus iela 32, Daugavpils, LV-5401) par piedāvāto līgumcenu 1815,10 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit euro 10 centi) bez PVN;

10.daļā „Dzīvnieku un augu tauki, augu eļļa” piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Futurus Food” (reģ. nr. 40003348586, Vienības gatve 26a, Rīga, LV-1004) par piedāvāto līgumcenu 276,70 EUR (divi simti euro septiņdesmit seši euro 70 centi) bez PVN;

11.daļā „Olas” piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA firma „ANTARIS” (reģ. nr. 41503000412, Vidus iela 32, Daugavpils, LV-5401) par piedāvāto līgumcenu 602,00 EUR (seši simti divi euro 00 centi) bez PVN;

12.daļā „Dažādi pārtikas produkti, bakaleja, garšvielas un piedevas” piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA firma „ANTARIS” par piedāvāto līgumcenu 1783,80 EUR (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit trīs euro 80 centi) bez PVN.

Paziņojums par pieņemto lēmumu  

Līgumi

13.10.2014.

Paziņojums par iepirkumu

  
SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina atklātu konkursu Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām” ID Nr. LMC 2014/5, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Nolikums_LMC_2014_5

05.11.2014.

atvēršanas protokols
 

06.11.2014.
Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 27.06.2013. ir pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām, ID Nr. LMC 2014/5.

Nolemts slēgt līgumus par laboratorijas reaģentu piegādi SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām ar SIA „MEDILINK”(Reģ. Nr. 40003996045, Biķernieku iela 121, Rīga, LV-1021) un Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle (Reģ. Nr. 40103246186, Biroju iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-2167) ar kopējo līgumcenu bez PVN 61719,99 EUR.

ZIŅOJUMS

22.09.2014.

Paziņojums par iepirkumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu „Degvielas iegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām”, ID Nr. LMC 2014/6 . Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu.

Nolikums_LMC_2014_6

08.10.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

   SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 06.05.2014. ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Degvielas iegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām, ID Nr. LMC 2014/6
 Nolemts slēgt līgumu ar AS „VIRŠI-A”, reģ. Nr. 40003242737, Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101. 
  Līgumcena EUR 5314,00 (pieci tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro 00 centi)  bez PVN.

Lēmums

Līgums