Iepirkumi

06.06.2014.

Paziņojums par iepirkumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina atklātu konkursu „Medikamentu piegāde”, ID Nr. LMC 2014/4, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

NOLIKUMS_LMC_2014_4

PIELIKUMS_2

Atvēršanas protokols un 1.pielikums

2. Pielikums - Piedāvātas cenas 

22.07.2014.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 18.07.2014. ir pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Medikamentu piegāde”, ID Nr. LMC 2014/4.

Nolemts izbeigt atklāta konkursa „Medikamentu piegāde” 39.daļu – „Dekstranum”, 71.daļu – „Glyceryli trinitras”, 82.daļu – „Hydrochlorothiazidum”, 153.daļu – „Ampicillinum, Sulbactam”, 185.daļu – „Droperidolum”, 217.daļu – „Nitrazepamum”, 232.daļu – „Rad.Gentianae+4DR”, 253.daļu – „Sulfacetamidum”, 255.daļu – „Pilocarpinum”, 256.daļu – „Atropinum” un 258.daļu – „Propacainum”  bez rezultāta, saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 38.panta pirmo daļu.


Nolemts slēgt Vispārīgo vienošanos par medikamentu piegādi ar SIA „BRIZ” (reģ. Nr. 50003027371, Rasas ielā, Rīga, LV-1057), SIA „ELPIS” (reģ. Nr. 40103114438, Ganību dambis 26, Rīga, LV-1005), SIA „B.Braun Medical” (reģ. Nr. 40003277955, Ūdeļu iela 16, Rīga, LV-1064), SIA „MAGNUM MEDICAL” (reģ. Nr. 40003060393, Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021), AS „Olainfarm” (reģ. Nr. 40003007246, Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114), SIA „UNIFARMA” (reģ. Nr. 40003472521, Brīvības gatve 414 k-2, Rīga, LV-1024), SIA „TAMRO” (reģ. Nr. 40003133428,             Kleistu iela 24, Rīga, LV-1067), SIA „Medelens” (reģ. Nr. 40003383257, Pildas iela 30-9, Rīga, LV-1082), SIA „FARMA BALT APTIEKA” (reģ. Nr. 50003933681, Maskavas iela 241, Rīga, LV-1019), AS „Recipe Plus” (reģ. Nr. 40003234547, Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004.

ZIŅOJUMS

16.04.2014.

Paziņojums par iepirkumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu „Morga iekārtu iepirkums”, ID Nr. LMC 2014/3. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu

Nolikums_LMC_2014_3

06.05.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

   SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 06.05.2014. ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Morga iekārtu iepirkums”, ID Nr. LMC 2014/3.
 Nolemts slēgt līgumu ar SIA „Prolux”, reģ. Nr. 40003471371, Smiltnieku iela 2, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167. 
  Līgumcena EUR 22190.00 (divdesmit divi tūkstoši viens simts deviņdesmit euro 00 centi) bez PVN.

Lēmums

Līgums Nr. LMC 2014/3/1

03.04.2014.

Paziņojums par iepirkumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu „Pārtikas produktu piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām”, ID Nr. LMC 2014/2. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu.

Nolikums LMC 2014/2

 

22.04.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 17.04.2014. ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām”, ID Nr. LMC 2014/2.

Nolemts slēgt līgumu par pārtikas produktu piegādi SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām ar:

1.daļā „Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti” – SIA „Forevers” (reģ. nr. 40003307535, adrese: Granīta iela 9a, Rīga, LV-1057) par piedāvāto līgumcenu EUR 6569,45 (seši tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro 45 centi) bez PVN;

2.daļā „Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis” – SIA „Marijas centrs” (reģ. nr. 42403007447, adrese: Varoņu 27b, Rēzekne, LV-4600) par piedāvāto līgumcenu EUR 654,20 (seši simti piecdesmit četri euro, 20 centi) bez PVN;

3.daļā „Piens un piena produkti” – AS „Latgales piens” (reģ. Nr. 41503028291, Muitas iela 3-p, Daugavpils, LV-5401) ) par piedāvāto līgumcenu EUR 5981,20 (pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro 20 centi) bez PVN;

4.daļā „Maize un svaigi mīklas izstrādājumi” – SIA „Ludzas maiznīca” (reģ. Nr. 46803000065, Dagdas 17, Ludza, Ludzas novads, LV-5701) par piedāvāto līgumcenu EUR 3930,00 (trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro 00 centi) bez PVN;

5.daļā „Augļi, dārzeni un saistītie produkti” – SIA „Marijas centrs” (reģ. nr. 42403007447, adrese: Varoņu 27b, Rēzekne, LV-4600) par piedāvāto līgumcenu EUR 3184,65 (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro 65 centi) bez PVN;

6.daļā „Dzīvnieku vai augu eļļas un tauki”SIA „Marijas centrs” (reģ. nr. 42403007447, adrese: Varoņu 27b, Rēzekne, LV-4600) par piedāvāto līgumcenu EUR 217,50 (divi simti septiņpadsmit euro 50 centi) bez PVN;

7.daļā „Olas” SIA „Marijas centrs” (reģ. nr. 42403007447, adrese: Varoņu 27b, Rēzekne, LV-4600) par piedāvāto līgumcenu EUR 487,50 (četri simti astoņdesmit septiņi euro 50 centi) bez PVN;

8.daļā „Graudu maluma produkti, cietes un cietes produkti”SIA firma „ANTARIS” (reģ. nr. 41503000412, adrese: Vidus iela 32, Daugavpils, LV-5401) par piedāvāto līgumcenu EUR 1290,70 (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit euro 70 centi) bez PVN;

9.daļā „Dažādi pārtikas produkti, bakaleja, garšvielas un piedevas”SIA firma „ANTARIS” (reģ. nr. 41503000412, adrese: Vidus iela 32, Daugavpils, LV-5401) par piedāvāto līgumcenu EUR 710,00 (septiņi simti desmit euro 00 centi) bez PVN.

Lēmums

Līgums Nr. LMC 2014/2/1

Līgums Nr. LMC 2014/2/2

Līgums Nr. LMC 2014/2/3

Līgums Nr. LMC 2014/2/4

Līgums Nr. LMC 2014/2/5

21.02.2014.

Paziņojums par iepirkumu

SIA „Ludzas rajona slimnīca”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina iepirkumu „Medicīniskās gāzes piegāde, kā arī nepieciešamo medicīnisko gāzu balonu noma”, ID Nr. LRS 2014/1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Nolikums LRS 2014/1

 

10.03.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

   SIA „Ludzas rajona slimnīca”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 10.03.2014. ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Medicīniskās gāzes piegāde, kā arī nepieciešamo medicīnisko gāzu balonu noma”, ID Nr. LRS 2014/1.
 Nolemts slēgt līgumu ar SIA „ELME MESSER L”, reģ. Nr. 40003284675, Aplokciema iela 3, Rīga, LV-1034. 
  Līgumcena EUR 1587, 29 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit septiņi euro 29 centi) bez PVN.

Ziņojums

Līgums 

03.03.2014.
Paziņojums par pieņemto lēmumu

SIA „Ludzas rajona slimnīca”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, iepirkumu komisija iepirkumā ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana SIA „Ludzas rajona slimnīcas” ēkās” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana”, ID Nr. LRS2013/10. 

Nolemts slēgt līgumu ar SIA „Campaign”, reģ. nr. 50003773841, Vienības gatve 186a-1004, Rīga, LV-1058. 

Līgumcena LVL 17 500,00 jeb EUR 24900,26 bez PVN.

Ziņojums