Laboratorija

Pierakstīties pie speciālistiem var pa tālruni +371 65707093

SIA „Ludzas medicīnas centrs” Klīniskā laboratorija kopš 2016.gada 28.decembra ir akreditēta un kompetenta veikt izmeklēšanu atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām sekojošā sfērā: no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniska, imūnhematoloģiska, imūnķīmiska, klīniski ķīmiska izmeklēšana.

LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-M-560. Informācija par akreditācijas sfēru ir pieejama LATAK mājas lapā.

Laboratorija ir aprīkota ar mūsdienīgām iekārtām, kas ļauj veikt izmeklējumus pietiekoši ātri un kvalitatīvi.

Visi laboratorijas darbinieki ir sertificēti speciālisti, kas regulāri paaugstina savas zināšanas un prasmes, apmeklējot dažādus seminārus, kursus un konferences gan Latvijā, gan ārzemēs.

Jau daudzus gadus mūsu laboratorija sekmīgi piedalās starptautiskās ārējās kvalitātes programmās Labquality (Somija), RfB (Vācija), kā arī pašmāju starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā, ko organizē RAKUS Infektoloģijas centrs.

Informācija ārstiem

Laboratorisko izmeklējumu nosūtījuma veidlapa (.pdf)