Card image cap

Ārstēšanās ilgums

Ārstēšanās ilgums atkarīgs no iepriekšējas vienošanās starp pacientu, viņa radiniekiem un medicīnas personālu.

Pēc norunātā ārstēšanās kursa pabeigšanas iespējams apspriest un nozīmēt medikamentozu ārstēšanu mājas apstākļos ar radinieku līdzdalību. Šinī laikā iespējams saņemt bezmaksas online konsultācijas (terapijas korekcija, rezultātu izvērtējums, monorehabilitācijas programmas elementu pievienošana ar mērķi pagarināt periodu, kad pacienta uzvedība uzlabojas). Šajā ārstēšanās stadijā Narkoloģijas nodaļas komanda lielu uzmanību velta pacienta, viņa piederīgo, psihologa un mediķu sadarbībai. No vienas puses komanda pacientu novēro tik, cik viņš vēlas, no otras puses- cik tas nepieciešams viņa veselības stāvoklim. Stāvokļa uzlabošanai

Pacientiem un viņu radiniekiem tiek sniegta informācija par ārstēšanās, motivācijas un rehabilitācijas iespējām citās iestādēs, tanī skaitā AA starptautisko grupu interneta vietņu adreses, kas sniedz atbalstu augu diennakti.